Splošne industrijske šobe - razprševalne šobe

Industrijske šobe za splošne namene zajemajo tisoče različnih šob, ki se razlikujejo glede na material, pretok, velikost navoja, kot pršenja (°) ter zmogljivost.