Kotiček za začetnike

Prašne barve so namenjene visokokvalitetni zaščiti različnih površin v industriji: kovine, MDF plošče – les, temperaturno obstojna plastika in steklo. Nanašamo jih po principu elektrostatičnega naboja in zagotavljajo odlično funkcionalno zaščito ter atraktiven izgled. Glede na področja uporabe končnega izdelka obstaja več vrst prašnih barv, ki imajo celo vrsto posebnih lastnosti, kot so odpornost na kemikalije, fizične poškodbe, udarce, drgnjenje, vremenske vplive, UV sevanje ali spodobnost upogibanja in raztezanja. Iz dekorativnega vidika prašne barve ponujajo širok spekter barvnih odtenkov, sijajev in posebnih strukturnih učinkov, ki so primerljivi ali celo presegajo dekorativne zmožnosti klasičnih mokrih barv. Pri tem ne smemo pozabiti na številne prednosti, ki jih imajo prašne barve v primerjavi s klasičnimi mokrimi barvami.

Ekološke in varnostne prednosti prašnih barv:

  • Prašne barve so 100% suha snov, med procesom barvanja ni nobenih izpustov hlapov ne v zrak in ne v vodo.
  • Ne vsebujejo topil ali drugih struoenih snovi ter ne ogrožajo ljudi, ki z njimi delajo.
  • Ne vsebujejo hlapnih in vnetljivih sestavin in ne predstavljajo nevarnosti za vžig in eksplozijo.
  • Transport, skladiščenje in uporaba so enostavni in ni potrebno zagotavljati posebnih varnostnih ukrepov.

Ekonomske prednosti prašnih barv:

  • Proces prašnega barvanja omogoča sprotno vračanje neizkoriščene barve nazaj v proces barvanja. Tako je lahko izkoristek prašnih barv tudi do 98%, medtem ko je največji izkoristek klasičnih mokrih barv med 30 in 60%.
  • Poraba energije pri zapekanju barve je do 50% manjša, saj ni potrebno odpariti topila.
  • Ker so prašne barve suha snov, porabimo za enak obdelovanec pri enaki debelini neprimerno manj prašne barve kot klasične mokre barve.
  • Prašne barve zagotavljajo odlično površinsko zaščito že v enem sloju, medtem ko ob barvanju z mokrimi barvami potrebujemo več slojev, več korakov v procesu in s tem posledično več časa.
  • Stroški izgradnje lakirnice so manjši, saj ne potrebujemo čistilnih naprav.
  • Transport, skladiščenje in uporaba prašnih barv so cenejši saj ni potrebno zagotavljati posebnih varnostnih ukrepov.

Tehnološki postopek prašnega barvanja

Zelo poenostavljeno lahko rečemo, da sta za prašno barvanje ob prašnih barvah potrebna še dva elementa, stisnjen zrak in električna energija. Prašne barve namreč nanašamo na različne materiale s pomočjo električnega naboja, medij za transport prašne barve pa je zrak.

Osnovni princip te tehnologije je, da izdelke, ki jih želimo pobarvati, ozemljimo ali naelektrimo z določenim nabojem, prašno barvo (prah), ki ga razpršujemo s posebnimi pištolami, pa naelektrimo z nasprotnim nabojem. Na spodnji sliki je za lažje razumevanje prikazan tehnološki postopek prašnega barvanja. Prašno barvo s pomočjo stisnjenega zraka po transportnih ceveh privedemo do zračne pištole, kjer se naelektri in jo razpršimo po izdelku. Zaradi elektrostatične privlačnosti med barvanim izdelkom in prašnimi delci, se le ti enakomerno in oprimejo izdelka.

Pomemben del tehnološkega postopka prašnega barvanja je sistem za ponovno uporabo neuporabljenega prahu (glej sliko – sistem za zbiranje barve), ki le-tega sproti vrača v proces barvanja in tako omogoča zelo ekonomično porabo prašne barve v celotnem procesu.

Princip prašnega barvanja

Shematični prikaz principa prašnega barvanja

V naslednji fazi moramo prašno barvo utrditi. To lahko dosežemo na več načinov, Najbolj razširjen postopek je pečenje v peči, kjer je izdelek za kratek čas izpostavljen temperaturam med 120 in 200°C, kar povzroči, da se nanesen sloj prašne barve postopoma utekočini in zlije, nato pa poveže v trdno celoto. Med ohlajanjem se le-ta postopoma strjuje. Po ohladitvi dobimo na površini barvanega izdelka enakomeren, zaščitno-dekorativen sloj, ki lahko poseduje različne lastnosti glede na funkcijo, ki jo mora opravljati.