EUSPRAY tehnične specifikacije

V tehniki izraz šoba pomeni mesto na vhodu ali izhodu cevi. V šobi se spreminja hitrost snovi, s tem pa tudi tlak (Bernoullijeva enačba), kar oblikuje tok tekočine pri izstopu iz šobe (pretok, hitrost, tlak, oblika).

Šoba spreminja volumen tekočine, največkrat da razprši tekočino v majhne kapljice (npr. razprševalne šobe). Velikost šobe vpliva na pretok, zato se lahko uporablja tudi za natančne odmerke tekočin. Oblika šobe vpliva na obliko curka.

V šobi lahko nastane podtlak, kar s pridom uporabimo za črpanje druge snovi v curek (Venturijeva cev).

Vrste šob glede na pršenje

Inženirji oblikujejo šobe z različnimi oblikami curkov.

Tehnike razprševanja

Za razprševanje v industrijskih procesih  lahko uporabimo različne tehnike pršenja…