O poduzeću T-Lotus d.o.o. i T-Lotus BH d.o.o.

Novo  - osnovano Trgovinsko društvo T-Lotus BH d.o.o. Gračanica

U maju 2019 registrirano je preduzeće T-Lotus BH d.o.o., kao samostalna kćerinska poslovna jedinica, namjenjena poslovanju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovim korakom T-Lotus Slovenija približuje se svojim kupcima u Bosni i Hercegovini, sa namjerom da ubrza postupke narudžbi i postavke na tržište.

Povijest

Poduzeće T-Lotus d.o.o. bilo je upisano u sudski registar u Murskoj Soboti 1990 godine. Prvih nekoliko godina poduzeće bilo je usmjereno na turističku djelatnost koja se s vremenom preselila na novi subjekt Lotus Selma Franov s.p. U sadašnjem obliku poduzeće je zaživjelo krajem 1999. godine, kad je došlo do usmjerenja na područje površinske zaštite metala i plastifikaciju bojama u prahu.

Za vrijeme od 1999. do danas u T-Lotus d.o.o. razvili smo cjelovitu ponudu usluga, s kojima uspješno zadovoljavamo potrebe i očekivanja najzahtjevnijih aktera u branši elektrostatske plastifikacije. U 2015. godini proširili smo područje prodaje većine prodajnih segmenata i na područje Hrvatske a u 2017. godini proširili smo ih još na teritorij Bosne i Hercegovine. Od 2015. godine redovito izlažemo na relevantnim industrijskim sajmovima u regiji i organiziramo obrazovanja i seminare za naše klijente. 

Djelatnost

  • trgovina s bojama u prahu TIGER Drylac® (samo Slovenija)
  • prodaja opreme i rezervnih djelova za plastifikaciju GEMA
  • prodaja pomoćnog materiala za plastifikaciju Christian Zang
  • prodaja mjerača i mjerne tehnike različitih proizvođaća
  • prodaja kemije za predobradu metala poduzeća NABU
  • prodaja široke palete mlaznica talijanskog proizvođaća PNR
  • analiza kvalitete površinske zaštite te druge usluge (npr. mjerjenje temperature u peći itd.)
  • savjetovanje i obrazovanja na području elektrostatske plastifikacije
  • ovlašteni servis linija, uređaja i opreme GEMA

Poslanstvo

U firmi T-Lotus imamo jasno postavljene ciljeve. Ponuditi rješenje za sve zahtjeve i potrebe, koje se pojavljuju kod klienta i obezbijediti najvišu kvalitetu. Naša poslovna filozofija temelji se na dugoručnim odnosima i na bliskoj suradnji sa klientima, a unutar firme na stalnoj kontroli kvaliteta usluga i radnog procesa, na nadgradnji i na širenju djelatnosti.

Uspjeh moguć je samo s motiviranom, lojalnom i stručno obrazovanom te socijalno kompetentnom ekipom. Zbog toga polažemo pažnju na stvaranje atmosfere, gdje možemo ostvariti tu viziju i konkretne ciljeve.

Vizitka poduzeća

Naziv: T-Lotus BH d.o.o.,
Trgovinsko društvo Gračanica
Skraćeni naziv: T-Lotus BH d.o.o.
Adresa: Ul. Zlatnih ljiljana bb, Gračanica
Poštanski broj: 75320

TRR: 154-380-20117251-21 (Intesa Sanpaolo Banka dd)

Poreski broj: 21036676007
Identifikacioni broj: 4210366760007

Odgovorna osoba: Belma Nurkić

T./F.: 00387 35 704 880
M.: 00387 63 391 900
E.: info@t-lotusbh.com  
W.: www.t-lotusbh.com