Temperatura

Mjerači temperature zraka i objekta u peći i infracrveni termometri.

Infracrveni termometar TQC TE1004

Jednostavan i kompaktan infracrveni termometar malog formata.

Infracrveni termometar TQC TE1005

Jednostavan i kompaktan infracrveni termometar za ultra-brza mjerenja površinske temperature.

Infracrveni termometar TQC TE1006

Kompaktan profesionalni infracrveni termometar za ultra-brza mjerenja površinske temperature.

Mjerač temperature zraka i objekata u peći CURVE X2

CURVE-X2 USB jednostavan je za upotrebu i pruža najbolju kvalitetu pohranjivanja profila temperature u peći.