Aplikacijska pumpa OptiSpray AP01

Aplikacijska pumpa OptiSpray AP01:

  • namijenjena tako za automatske kao i za ručne sisteme
  • jednostavna integracija u postojeću opremu
  • jednostavno održavanje i duga životna dob
  • količine praha do 600 g/min/ pištolj
Ročni aparat OptiFlex 2B za aplikacijsko črpalko Opti Spray.

Ručni aparat OptiFlex 2B za aplikacijsku pumpu Opti Spray.

Avtomatski center za prah Opticenter 03.

Automatski centar za prah Opticenter 03.

Revolucija na području transporta boje u prahu
Aplikacijsku pumpu AP01 Gema je plasirala na tržište u 2014 godini i do danas u industriji upotrebljava se više od 3000 pumpi. Odazivi korisnika vrlo su pozitivni tako u smislu brzine nanošenja praha, kao i pri štednji boje u prahu, koje postižu u usporedbi s klasičnom venturi tehnologijom.

Tablica kolebanja potrošnje boje u prahu za određeno vrijeme pri upotrebi pumpe AP01.

Tablica: Kolebanje količine praha kroz vrijeme u zavisnosti od potrošnje zamjenjivih dijelova na injektoru i pri AP1 pumpi. Kad pri injektoru pada količina praha niže od prihvatljivog minimuma, zamijenimo uložak. Pri uporabi AP1 pumpe količina praha uvijek je takva kakvu trebamo.

Optimalan transportni put za boju u prahu:
Pumpa AP01 izgrađena je na potpuno novoj platformi. Upotrijebljena je jedno-komorna zasnova u ravnoj liniji, koncept, koji na tržištu nema usporedbe. AP01 jedina je pumpa, koja dozvoljava linearno podešavanje količine praha od 50 – 300 g/min.

Konstantna količina ispuhane boje
Jedno od najvažnijih svojstava pumpe AP01 je osiguravanje konstantne količine boje na pištolju za vrijeme cijele životne dobi. Drukčije rečeno, habanje potrošnih dijelova ne utiče na količinu ispuhane boje.

Mekan oblak
Pumpa AP01 omogućuje izvanredno niske brzine zraka pri velikim količinama boje u prahu, npr. iznad 250 g/min boje u prahu. Oblak boje u prahu zbog toga je izuzetno mekan a učinkovitost nanošenja/ prianjanja odlična je i pri kompleksnim oblicima obrađivanih komada. Dužina cijevi za prah i/ili višinska razlika među posudom za prah i pištoljem ne utječu na količinu ispuhane boje u prahu.

Mogućnost uštede
Konstantna količina ispuha i mekan oblak boje u prahu uveličavaju efikasnost i jednomjernost nanošenja boje u prahu na obrađivane komade, što prinosi značajne uštede na vrjemenu i boji u prahu u usporedbi sa tradicionalnom venturi tehnologijom 90° injektora.

Video: Princip djelovanja OptiSpray aplikacijske pumpe AP01

GEMA SWITZERLAND GMBH vodeći je proizvođač opreme za tehnologijo plastifikacije metala. Za detaljniju prezentaciju opreme ili za različita rješenja konktretnih projekata  obratite se k nama.
Ako vas zanima mogućnost prezentacije i besplatnog testiranja opreme kod vas, kontaktirajte nas za više informacija.