RAL Design

TQC ostala oprema

Uz 1635 osnovnih boja RAL DESIGN najčešće se koristi standard proizvođača boja u prahu. Možete birati iz širokog spektra različitih kolekcija RAL i RAL DESIGN paleta boja.