Prašne barve TIGER za splošno industrijo

Zahteve po optimalno pobarvani površini se nenehno povečujejo. Lastnosti izdelkov morajo ustrezati rastočim gospodarskim in okoljskim trendom, ustreznim kemičnim in fizikalnim lastnostim kot tudi zahtevam po vedno večjem številu barvnih odtenkov in efektov. Velika paleta prašnih barv Tiger Drylac® to najbolje izpolnjuje. Za splošno industrijo, npr. pohištveno industrijo, police, skladiščno tehniko, ograj, kot tudi električna in računalniška ohišja, je dnevno na zalogi 1200 barvnih odtenkov in efektov.

Široko paleto produktov zaokrožijo posebni produkti: TIGER Shield® dvoslojni sistem, Anti-Graffiti, tankoslojne prašne barve, upogljiva barvna zaščita.